6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’un yürürlüğe girmesi ile birlikte Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi,  Eğlence Vergisi, Ecrimisil  borçları ve harç borçları yeniden yapılandırılıyor. Mükelleflerin yapılandırmadan faydalanabilmeleri için 31 Ekim 2016 tarihine kadar belediyelere dilekçe ile başvurmaları gerekiyor. Dilekçe ile başvuru, gerçek kişilerde ilgilinin kendisi, tüzel kişiliklerde ise kanuni temsilci tarafından yapılacaktır. Yapılandırmada anapara değişmeyecek, anaparaya bağlı cezalar, gecikme faizi ve gecikme zammı silinerek gecikme faiz ve zammı yerine vade tarihinden itibaren Yİ-ÜFE oranı uygulanacaktır. Mükellefin isteğine göre peşin ya da 6, 9, 12,  ve 18 taksit halinde yapılandırma yapılacak olup taksitler iki ayda bir ödenecektir. Peşin ödemede hesaplanan Yİ-ÜFE rakamının % 50’si oranında ayrıca indirim yapılacaktır. Peşin ve taksitli ödemelerde ilk taksitin son ödeme günü 30 Kasım 2016 tarihi olarak belirlenmiştir. Dava açılmış borçlar için, davadan feragat edilmesi şartıyla yapılandırma yapılacaktır.

Başvuru formu için tıklayın: ek2a

Leave a Reply

Your email address will not be published.